Aby WARBURG, "O Nascimento de Vénus" e "A Primavera" de Sandro Botticelli, artigo por Nuno Crespo, in Público / Ípsilon, 11.1.2013.